Czas trwania loterii od 01.05.2021 r. do 30.06.2021 r.

Formularz zgłoszeniowy

Adres zamieszkania

Data wypełnienia formularza: 24.06.2021
loteria@sluchajzradoscia.pl Organizatorem loterii jest Redheads s.c, ul. Grzegórzecka 67d/166, 31-559 Kraków